شهید هاشم عمیدی نبات

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۶۱
نام پدر:
ثبت نشده
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان همدان ،
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.