شهید محمدرضا خسروی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۵۷
نام پدر:
علی اصغر
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان داراب ،
تاریخ تولد:
1349/02/03
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/09/30
محل شهادت:
محور مهاباد_ارومیه
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.