شهید فاضل بوسویط

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۴۵
نام پدر:
عبدالقادر
محل تولد:
ایران ، استان خوزستان ، شهرستان هویزه ،
تاریخ تولد:
1360/05/01
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.