شهید یداله مزنگ پلویی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۴۰
نام پدر:
دادالله
محل تولد:
ایران ، استان کرمان ، شهرستان رفسنجان ،
تاریخ تولد:
1330/11/12
شغل:
کلیدساز-مخبر
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/06/28
محل شهادت:
کوههای سرچشمه
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.