شهید شمس اله رستمی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۲۲
نام پدر:
حبیب اله
محل تولد:
ایران ، استان کرمانشاه ، شهرستان پاوه ،
تاریخ تولد:
1352/10/15
شغل:
روحانی
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/11/26
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.