شهید صفر رنج کش

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۱۸
نام پدر:
اسکندر
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان محمودآباد ،
تاریخ تولد:
1353/03/04
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.