شهید سیف علی سیفی زیناب

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۱۰
نام پدر:
فرضعلی
محل تولد:
ایران ، استان آذربایجان شرقی ، شهرستان شبستر ،
تاریخ تولد:
1355/01/15
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.