شهید امیر غایشی پور

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۹۲
نام پدر:
جمعه
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان آباده ،
تاریخ تولد:
1351/06/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1372/11/16
محل شهادت:
منطقه راین
تصاویر
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.