شهید خسرو کهوند

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۹۱
نام پدر:
اصغر
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان همدان ،
تاریخ تولد:
1353/01/01
شغل:
پاسدار
تحصیلات:
کاردانی
تاریخ شهادت:
1371/12/29
محل شهادت:
سیاناومریوان
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.