شهید صالح سعادت

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۸۶
نام پدر:
میرباسک
محل تولد:
ایران ، استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ،
تاریخ تولد:
1334/01/01
شغل:
غیردولتی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.