شهید هرمز محمودی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۸۵
نام پدر:
صیدمحمدخان
محل تولد:
ایران ، استان لرستان ، شهرستان خرم آباد ،
تاریخ تولد:
1345/01/01
شغل:
کادرارتش
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.