شهید مروت علی حسن علی زاده

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۶۱
نام پدر:
نظرعلی
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،
تاریخ تولد:
1317/05/11
شغل:
لوله کشی آب
تحصیلات:
دیپلم
تاریخ شهادت:
1371/06/29
محل شهادت:
تصاویر
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.