شهید عبدالرحیم دشتی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۵۶
نام پدر:
عبدالحسن
محل تولد:
ایران ، استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ،
تاریخ تولد:
1351/03/10
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.