شهید محمدعلی غریبی هونجانی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۴۶
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان آباده ،
تاریخ تولد:
1337/04/20
شغل:
ستوانیکم
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/10/21
محل شهادت:
فارسان_میدان تیر
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.