شهید مرتضی پوروش

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۳۸
نام پدر:
قاسم
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان بهار ،
تاریخ تولد:
1349/04/05
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/04/09
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.