شهید احمد عمرانی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۲۸
نام پدر:
حسن
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،
تاریخ تولد:
1328/11/30
شغل:
کادرارتش
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/03/05
محل شهادت:
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.