شهید رمضان عباسی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۲۶
نام پدر:
علی اکبر
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان زنجان ،
تاریخ تولد:
1352/02/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.