شهید محمدرضا یوسفوند

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۲۰
نام پدر:
نورمحمد
محل تولد:
ایران ، استان لرستان ، شهرستان کوهدشت ،
تاریخ تولد:
1349/03/05
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.