شهید گل میرزا یارم طاقلو

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۱۶
نام پدر:
محمدحسین
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان همدان ،
تاریخ تولد:
1343/02/18
شغل:
دامدار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.