شهید چراغ علی هدایتی کرد

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۹۱۰
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان گلستان ، شهرستان آزادشهر ،
تاریخ تولد:
1352/12/01
شغل:
پاسدار
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/12/29
محل شهادت:
سومار
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.