شهید حسن نوری شورابی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۸۸
نام پدر:
بیت اله
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خدابنده ،
تاریخ تولد:
1351/03/04
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.