شهید رحمت اله خسروی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۷۷
نام پدر:
علیمحمد
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان بیجار ،
تاریخ تولد:
1350/06/04
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.