شهید علی رضا نجیمی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۶۶
نام پدر:
سبزعلی
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان جهرم ،
تاریخ تولد:
1342/05/05
شغل:
کادرارتش
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.