شهید حبیب اله ناصری

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۶۲
نام پدر:
عبداله
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان سنندج ،
تاریخ تولد:
1351/12/28
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/04/17
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.