شهید خسرو میره بیگی کهره

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۵۰
نام پدر:
خداداد
محل تولد:
ایران ، استان ایلام ، شهرستان شیروان چرداول ،
تاریخ تولد:
1349/05/10
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.