شهید حسن مولاکویچ

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۳۹
نام پدر:
وفادار
محل تولد:
ایران ، استان تهران ، شهرستان شهرری ،
تاریخ تولد:
1351/10/05
شغل:
کارگروسایل برقی
تحصیلات:
کاردانی
تاریخ شهادت:
1371/03/26
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.