شهید نجف میرحسینی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۲۱
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان کرمان ، شهرستان کرمان ،
تاریخ تولد:
1338/02/01
شغل:
دامدار-مخبر
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.