شهید علی رضا معظمی گودرزی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۱۶
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان لرستان ، شهرستان بروجرد ،
تاریخ تولد:
1349/01/05
شغل:
کادرانتظامی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.