شهید داود مرادی خونکی مطلق

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۸۰۳
نام پدر:
صحبت اله
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1345/01/01
شغل:
پاسدار
تحصیلات:
کاردانی
تاریخ شهادت:
1371/11/19
محل شهادت:
هوائی فرودگاه
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.