شهید توفیق مدنی فرد

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۹۷
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان مریوان ،
تاریخ تولد:
1308/06/03
شغل:
همکاراطلاعات
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.