شهید احد مختاری

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۸۸
نام پدر:
محمدحسین
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان نی ریز ،
تاریخ تولد:
1350/03/06
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/03/19
محل شهادت:
کرمان سیرجان
وصیت نامه
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.