شهید علی اکبر محمدحسینی ده بالایی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۵۸
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان شیراز ،
تاریخ تولد:
1328/08/07
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.