شهید فاطمه آرانی لتحر

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۵۴
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان سقز ،
تاریخ تولد:
1328/01/20
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.