شهید حافظ مجدی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۴۹
نام پدر:
حسنعلی
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان تنکابن ،
تاریخ تولد:
1351/06/25
شغل:
دولتی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.