شهید هوشنگ گرجی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۲۹
نام پدر:
جعفر
محل تولد:
ایران ، استان لرستان ، شهرستان الیگودرز ،
تاریخ تولد:
1350/04/05
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.