شهید عباس کهزادی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۱۹
نام پدر:
عزیز
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان سنندج ،
تاریخ تولد:
1327/01/01
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.