شهید سردار کمرپور

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۱۵
نام پدر:
اله داد
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان لارستان ،
تاریخ تولد:
1337/01/07
شغل:
دامدار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.