شهید هاشم کدیور

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۶۸۹
نام پدر:
آیت اله
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان شیراز ،
تاریخ تولد:
1351/06/22
شغل:
بیکار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.