شهید مجتبی قمری خانی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۶۶۶
نام پدر:
اسداله
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1348/02/31
شغل:
پاسدار
تحصیلات:
دیپلم
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.