شهید حسن قدیمی فرد

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۶۴۸
نام پدر:
سیروس
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1338/12/02
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.