شهید حسین فروتن اصفهانی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۶۱۳
نام پدر:
محمدحسن
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،
تاریخ تولد:
1326/04/19
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.