شهید علی علی زاده

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۵۷۱
نام پدر:
بدری
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان آمل ،
تاریخ تولد:
1351/09/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/08/22
محل شهادت:
جاده زنجان به م
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.