شهید امراله عزیزی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۵۵۰
نام پدر:
حسین علی
محل تولد:
ایران ، استان مرکزی ، شهرستان اراک ،
تاریخ تولد:
1332/02/05
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.