شهید سعید عباسی دنکسرکی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۵۳۴
نام پدر:
علینقی
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان نکاء ،
تاریخ تولد:
1351/03/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/04/03
محل شهادت:
نصرت آباد زاهدان
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.