شهید مرتضی صدری کرمی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۴۹۹
نام پدر:
رجبعلی
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،
تاریخ تولد:
1339/07/01
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.