شهید حبیب اله شیرزایی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۴۸۲
نام پدر:
شیرمحمد
محل تولد:
ایران ، استان گلستان ، شهرستان گرگان ،
تاریخ تولد:
1350/07/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/12/29
محل شهادت:
سکوی پائین سیان
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.