شهید محرم علی شکری

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۴۶۸
نام پدر:
شهباز
محل تولد:
ایران ، استان البرز ، شهرستان نظرآباد ،
تاریخ تولد:
1350/11/07
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.