شهید غضنفر درخشان خواه

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۳۰۳
نام پدر:
حسنعلی
محل تولد:
ایران ، استان سمنان ، شهرستان گرمسار ،
تاریخ تولد:
1351/01/01
شغل:
استوار1
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/09/29
محل شهادت:
نیکشهر
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.