شهید موسی اوجی زاده

کد ایثارگری:
۷۰۰۰۱۴۰
نام پدر:
عبداله
محل تولد:
ایران ، استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ،
تاریخ تولد:
1350/07/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
دیپلم
تاریخ شهادت:
1370/10/14
محل شهادت:
بین ج هنگام وتن
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.