شهید میرزا میرزاده کوهشاهی

کد ایثارگری:
۶۹۰۱۶۸۶
نام پدر:
قلندر
محل تولد:
ایران ، استان هرمزگان ، شهرستان حاجی آباد ،
تاریخ تولد:
1340/06/01
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.